1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
manytrips.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập
trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà manytrips.vn thu thập bao gồm:
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ
Tên sản phẩm
Số lượng
Thời gian giao nhận sản phẩm
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được manytrips.vn sử dụng trong nội bộ công ty và
cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu
cầu của bạn
– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới
hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách
hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực
tuyến của bạn;
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Đối với thông tin cá nhân, manytrips.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu,
khách hàng yêu cầu gửi mail về [email protected]
4.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường
hợp sau:
– CÔNG TY TNHH SKYWARD TODAY
– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY TNHH SKYWARD
TODAY. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể
1phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng
sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY TNHH SKYWARD TODAY
Địa chỉ: 21 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Điện thoại: +85909008937
Website: manytrips.vn .
Email:  [email protected]

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của
mình
manytrips.vn không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách
hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail
của chúng tôi: [email protected] hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về
+85909008937
Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu manytrips.vn chỉnh sửa
dữ liệu cá nhân của mình.
7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông
tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại manytrips.vn , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm
bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật manytrips.vn cam kết không chia sẻ,
bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. manytrips.vn cam
kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
manytrips.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là
trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến
chính sách bảo mật của manytrips.vn , và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng
sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline +85909008937 hoặc
email: [email protected]